For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Potrebné osvedčenie na vnútrozemskú plavbu.

Potrebné osvedčenie na vnútrozemskú plavbu.


Potrebné osvedčenie na vnútrozemskú plavbu.

Tak ako na cestnú prevádzku, tak i na vnútrozemskú plavebnú prevádzku sa uplatňujú určité legislatívne požiadavky. U nás na Slovensku jide o Zákon NR SR č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 12/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. V jednoduchosti povedené na prevádzku plavidla potrebujete príslušné osvedčenie.

Vnútrozemskú plavbu v našich podmienkach rozoznávame komerčnú ale i rekreačnú, či športovú a práve spomenuté ostatné oblasti ktoré nás ako užívateľov malých plavidiel zaujímajú.

Čo si môžem predstaviť pod pojmom malé plavidlo? Malým plavidlom sa rozumie plavidlo s dĺžkou trupu do 20 m, ktoré je určené na prepravu max. 12 cestujúcich a plavidlo, ktoré je určené len na športové a oddychové účely bez ohľadu na spôsob jeho pohonu s dĺžkou trupu od 2, 5 m do 24 m. Do tejto kategórie spadajú všetky plavidlá ktoré si pre náš účel rekreačného či športového vyžitia vieme predstaviť (motorové člny, plachetnice, vodné skútre a iné). Na vedenie týchto plavidiel teda potrebujeme legislatívne požadované osvedčenie – Vodca malého plavidla, ktoré sa delí do viacerých skupín. Pre rekreačné účely rozoznávame:

kategória A malé plavidlo so strojným pohonom do 20kW. (motorový čln s motorom o menšom výkone) Pre našu vnútrozemskú rekreáciu na vode (priehrady, vodné diela, jazerá, …), plne postačujúce. Ak sa však pohybujeme v náročnejších plavebných podmienkach, ako napr. na Dunaji, tam môže byť každý kW cenným pomocníkom.

kategória B malé plavidlo so strojným pohonom nad 20kW, Sem už spadajú motorové člny, či vodné skútre (vodné motocykle) so strojným pohonom o vyššom výkone.

kategória C malé plavidlo – plachetnica s plochou plachiet viac ako 12m². Ide napríklad o triedové plachetnice triedy 420, Flying Dutchman, príp. katamarán Tornado. Ide o dvojposádkové plavidlá, ktoré si už vžadujú viac osôb na obsluhu a z toho vyplýva i väčšia plocha oplachtenia.

Menšie jednoposádkové plachetnice s menšou plochou oplachtenia ako 12m² , ako napr. napr. triedové plachetnice typu Optimist, Laser, Europe, Finn, … s ktorými si viete užiť tiež poriadnu dávku adrenalínu, teda nie sú podmienené osvedčením Vodca malého plavidla. To platí i pre menšie

Ako teda postupovať ak chcem získať potrebné osvedčenie Vodca malého plavidla danej kategórie? Užitčné informácie získate na webstránke Dopravného úradu ( http://plavba.nsat.sk/odborne-sposobilosti/vodca-maleho-plavidla/ ), ktorý okrem iného vykonáva dozor nad prevádzkou plavidiel, ako aj odbornou spôsobilosťou vodcov či členov posádok plavidiel.

Ak sa však chcete pri rozhodovaní vyhnúť štúdiu jednotlivých požiadaviek plynúcich z legislatívy, stačí kontaktovať školiace stredisko NautiTech na stránke www.nautitech.sk, príp. telefonicky na čísle 0907825078. Radi Vám zodpovedia všetky otázky týkajúce sa získania osvedčenia.

 

New and used boats for sale in europe – free boat advertising.

Navštivte i naše další stránky:

www.boatsforsale.eu

www.boat24.com.au

www.boat24.co.nz

www.lode24.eu

Vrch