For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
KOOPERATIVA

KOOPERATIVA


Inzeráty predajcu:   zoznam 

Webstánka predajcu:  http://www.koop.cz/

Email predajcu:  mpazderova@koop.cz

 

Kooperativa nabízí pojištění plavidel, jak pro komerční, tak rekreační užití – pojišťujeme registrovaná plavidla. Pojištění plavidel je nabízeno centrálně, přijetí plavidla do pojištění  je hodnoceno i sazbováno vždy individuálně, s posouzením každého jednotlivého plavidla, a to na základě klientem vyplněného dotazníku, platného lodního osvědčení a aktuálních fotografií plavidla.

Nepojišťujeme plavidla s vlastním strojním pohonem poháněná jinak než vrtulí (např. vodní skútry, kluzáky apod.), gumotextilní plavidla a katamarány.

Plavidla pojišťujeme v rozsahu majetkového pojištění  a pojištění odpovědnosti z provozu plavidel. Majetkové pojištění  kryje dopravní nehodu, živelní nebezpečí – požární nebezpečí, pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, vichřice nebo krupobití, sesuv, zemětřesení, odcizení, vandalismus za podmínky šetření policie, bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn či nikoliv. Pojištění odpovědnosti nabízíme pouze za předpokladu, že je plavidlo pojištěno rovněž majetkově. Majetkové pojištění může klient sjednat samostatně bez pojištění odpovědnosti.

Dále lze pojištění rozšířit o doplňkové krytí dopravy plavidla, dopravy podvozku a odpovědnost za újmu způsobenou cestujícímu.

Pojistná částka plavidla do stáří 3 let se stanovuje jako nová cena, v případě staršího plavidla jako cena obvyklá. Územní platnost pojištění lze sjednat variantně – Česká republika nebo Evropa. Výši limitu pojistného plnění můžeme nabídnout až do výše požadovaného limitu jednotlivých států. Pojištěným plavidlům s územní platností Evropa, jejichž rozsah pojištění kryje i odpovědnost z provozu plavidla následně vydáváme certifikát o pojištění. Pojistnou dobou je standardně 12 měsíců, krátkodobé pojištění nabízíme na dobu 6ti měsíců, tzv. sezónní krytí.

Dotazník k pojištění plavidel, který spolu s dalšími požadovanými podklady (uvedenými rovněž v dotazníku) je třeba doložit k vytvoření návrhu podmínek pojištění a následnému samotnému pojištění plavidla.

Dotazník na stiahnutie


Monika Pazderová | AGENTURA STŘEDNÍ ČECHY

underwriter –  referát pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Celetná 590/25, 110 00 Praha 1

telefon: +420 956 426 044

email:  mpazderova@koop.cz, web: www.koop.cz

 

Petr Helt | AGENTURA STŘEDNÍ ČECHY

vedoucí referátu pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

Celetná 590/25, 110 00 Praha 1

T: +420 956 426 018; M+420 724 015 362

e-mail: phelt@koop.cz; web: www.koop.cz

kooperativa_logo

Vrch